Karanavar Movie Stills

Karanavar is Malayalam movie 2014 Directed by Jahangir Shamz, Produced by Sandhya Rajendran under the banner of Kalidasa International, Karanavar will be a family, action, comedy packed movie, starring Divyadarshan, Mukesh, Kala Bhavan mani, Kala Bhavan Shajon, Indrence, Sreelakshmi, Kalpana. Check out the movie Stills.

Album view of Karanavar


Top