1. Ai Kobayashi

  Actress

 2. Jūrōta Kosugi

  Actor

 3. Yuki Matsuoka

  Actress

 4. Asumi Miwa

  Actress

 5. Mami Koyama

  Actress

 6. Akimoto Tsubasa

  Actor

 7. Yuzuru Fujimoto

  Actor

 8. Tomoko Kawakami

  Actress

 9. Takehito Koyasu

  Actor

 10. Toshiyuki Morikawa

  Actor

 11. Ryûji Nakagi

  Actor

 12. Ikuo Nishikawa

  Actor

 13. Haruyo Kanesaku

  Producer

 14. Yutaka Maseba

  Producer

 15. Hiroe Tsukamoto

  Producer

 16. Ryuichi Sakamoto

  Original Music Composer

 17. Masamune Shirow

  Comic Book

 18. Shinji Aramaki

  Director

 19. Shinji Aramaki

  Production Design

 20. Haruka Handa

  Screenplay

 21. Tsutomu Kamishiro

  Screenplay

 22. Fumihiko Sori

  Producer

 23. Paul Oakenfold

  Original Music Composer

 24. T. Raumschmiere

  Original Music Composer

 25. James Yosuke Kobayashi

  Executive Producer

 26. Hideki Goto

  Executive Producer

 27. Nobu Yamamoto

  Producer