1. Rica Matsumoto

  Actress

 2. Yuji Ueda

  Actor

 3. KAORI

  Actress

 4. Fushigi Yamada

  Actor

 5. Ikue Otani

  Actress

 6. Tomiko Suzuki

  Actress

 7. Shin-ichiro Miki

  Actor

 8. Megumi Hayashibara

  Actress

 9. Inuko Inuyama

  Actress

 10. Koichi Yamadera

  Actor

 11. Papaya Suzuki

  Actor

 12. Riho Makise

  Actress

 13. Unsho Ishizuka

  Actor

 14. Hisao Shirai

  Director of Photography

 15. Kunihiko Yuyama

  Director

 16. Kunihiko Yuyama

  Other

 17. Choji Yoshikawa

  Producer

 18. Hatsuki Tsuji

  Other

 19. Yukako Matsusako

  Producer

 20. Takemoto Mori

  Producer

 21. Hideki Sonoda

  Writer

 22. Shinji Miyazaki

  Music

 23. Toshio Henmi

  Editor

 24. Shinji Higuchi

  Other

 25. Satoshi Tajiri

  Original Story

 26. Satoshi Tajiri

  Creator

 27. Minoru Akiba

  Art Direction

 28. Yûji Asada

  Assistant Director

 29. Kôji Fukasawa

  Assistant Director

 30. Noriyuki Suto

  Assistant Director

 31. Larry Hopkins

  Sound Editor

 32. Alon Namdar

  Dialogue Editor

 33. Joseph Shalack

  ADR & Dubbing

 34. Yuichi Akimoto

  Animation