1. B Ajaneesh Loknath

  Music Director

 2. Hariprriya

  Lead Actress

 3. Achyuth Kumar

  Actor

 4. Rishab Shetty

  Lead Actor

 5. Yogaraj Bhat

  Actor

 6. Jayatheertha

  Director