1. Ravi Prakash

  Lead Actor

 2. Priyanka Jawalkar

  Lead Actress

 3. Gnana Shekar V.S.

  Producer

 4. Shiva Kandukuri

  Lead Actor

 5. Sujana Rao

  Director